Táo Ambrosia – Scotian Gold

Đơn vị tính: KG

Quy cách đóng gói: Thùng

Xuất sứ: British Columbia (Canada)

Táo Ambrosia – Scotian Gold

  • Táo Ambrosia được phát hiện vào năm 1987 tại Canada, ban đầu cây mọc và phát triển tự nhiên, không rõ nguồn gốc. Người phát hiện đầu tiên đã đặt tên cho loại táo này là Ambrosia mà trong thần thoại Hy Lạp có nghĩa là ‘’thức ăn của các vị thần’’…
Táo Ambrosia – Scotian Gold