Category Archives: Tin thị trường

Cam Australia

Quyt-Royal-Honey-Murcott-QT

Cam của Australia vào Việt Nam sẽ được miễn thuế từ năm 2020. Tổ chức Horticulture Innovation Australia (Đổi mới trồng trọt Australia) vừa cho hay, năm 2019, nước này dự kiến xuất sang Việt Nam 4.694 tấn cam Navel, tăng 108% so với năm 2018 (2.253 tấn), trở thành thị trường tăng trưởng lớn […]

Cam Australia sắp đổ vào thị trường Việt

Quyt-Royal-Honey-Murcott-QT

Cam của Australia vào Việt Nam sẽ được miễn thuế từ năm 2020. Tổ chức Horticulture Innovation Australia (Đổi mới trồng trọt Australia) vừa cho hay, năm 2019, nước này dự kiến xuất sang Việt Nam 4.694 tấn cam Navel, tăng 108% so với năm 2018 (2.253 tấn), trở thành thị trường tăng trưởng lớn […]